Privacybeleid | Kyorene® - door QS Safety

Privacybeleid

De vennootschap QS Safety Luxembourg, uitgever van de site www.Kyorene-Europe.com wil de persoonsgegevens van de gebruikers van de site www.kyorene-Europe.com en van haar klanten beschermen.

Ons privacybeleid heeft tot doel alle gebruikers van de site www.Kyorene-Europe.com te informeren over het gebruik dat van hun persoonsgegevens wordt gemaakt en over de rechten waarover ze beschikken op grond van de Europese verordening 2016/679 over de bescherming van persoonsgegevens.

 

1. De gegevens die we verzamelen

De vennootschap QS Safety Luxembourg verzamelt verschillende soorten persoonlijke gegevens over u:

 • de gegevens van het surfgedrag op onze Site;
 • de gegevens die u ons doorgeeft via het contactformulier.

 

2. Gebruik van cookies

Wanneer u op de site www.Kyorene-Europe.com surft, gebruiken we cookies.

Cookies zijn gegevens die opgeslagen worden op de eindapparatuur van een internetgebruiker en die de Site gebruikt om informatie te versturen naar de browser van de internetgebruiker, waardoor die browser informatie kan terugsturen naar de oorspronkelijke site (bijvoorbeeld een sessie-identificatie, de taalkeuze of een datumkeuze).

Cookies maken het mogelijk om, tijdens de geldigheidsduur van de cookie in kwestie, informatie te bewaren wanneer een browser toegang heeft tot de verschillende pagina’s van een website of wanneer die browser later naar die website terugkeert.

Enkel de uitgever van een cookie kan de gegevens die erin vervat zitten lezen of wijzigen.

Er bestaan verschillende soorten cookies:

 • sessiecookies, die verdwijnen zodra u de site verlaat;
 • permanente cookies, die op uw eindapparatuur blijven staan tot ze verlopen of tot u ze met behulp van uw browserfuncties verwijdert.

We informeren u dat er tijdens uw bezoeken aan de Site cookies geïnstalleerd kunnen worden op uw eindapparatuur.

Categorieën van gebruikte cookies:

 • De zogenaamde ‘essentiële’ cookies zijn nodig om de site goed te laten werken en vergemakkelijken het surfen op de site door de essentiële functies van de site te vereenvoudigen (zoals het navigeren tussen de pagina’s). De goede werking van de site hangt gedeeltelijk af van deze cookies.
 • De statistische cookies (zoals Google Analytics) stellen ons in staat om te begrijpen hoe u interageert met de site, welke pagina’s u raadpleegt, welk toestel u gebruikt, vanuit welk land u verbinding maakt … Ze worden gebruikt om de bezoeken en het gebruik van de Site te analyseren.

U beschikt over verschillende opties om cookies te verwijderen.
De meeste browsers zijn immers standaard ingesteld en aanvaarden de installatie van cookies, maar als u dat wenst kunt u er ook voor kiezen om alle cookies te aanvaarden of ze systematisch te weigeren of om te kiezen welke u aanvaardt naargelang de uitgever ervan.
U kunt uw browser ook instellen om de cookies geval per geval te aanvaarden of te weigeren voor ze geïnstalleerd worden. U kunt de cookies ook regelmatig van uw eindapparaat verwijderen via uw browser.
Vergeet niet om alle browsers van uw verschillende eindapparaten (tablets, smartphones, computers) in te stellen.
De manier om het beheer van de cookies en uw voorkeuren in te stellen verschilt per browser. Ze wordt beschreven in het helpmenu van uw browser. U komt er te weten hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

Bijvoorbeeld:

 • Voor Internet Explorer(TM): https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d;
 • Voor Safari (TM):  https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/15.1/mac/12.0
 • Voor Chrome (TM): https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
 • Voor Firefox (TM): https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
 • Voor Opera (TM):  https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

We informeren u echter dat als u uw browser instelt om cookies te weigeren, bepaalde functies, pagina’s en delen van de site niet toegankelijk zullen zijn. Wij zijn daar niet verantwoordelijk voor.
We vestigen uw aandacht ook op het feit dat er een weigeringscookie geïnstalleerd wordt op uw eindapparatuur als u zich verzet tegen de installatie of het gebruik van een cookie.
Als u die weigeringscookie verwijdert, kunnen wij uw browser niet langer identificeren als een browser die het gebruik van cookies weigert.

Wanneer u instemt met de installatie van cookies wordt op dezelfde manier een instemmingscookie geïnstalleerd. Instemmings- of weigeringscookies moeten op uw eindapparatuur blijven staan.
De cookies die we op onze Site gebruiken, worden maximaal 13 maanden bewaard.

 

3. Gegevens van het contactformulier

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier dat beschikbaar is op de Site, verzamelt de vennootschap QS Safety Luxembourg persoonsgegevens over u, namelijk:

uw naam en voornaam;
uw e-mailadres;
de functie die u uitoefent;
de naam en de contactgegevens van uw bedrijf;
uw telefoonnummer.

Die gegevens van het contactformulier worden doorgegeven aan de vennootschap QS Safety Luxembourg. Die gegevens zijn noodzakelijk om uw aanvraag in aanmerking te kunnen nemen en contact met u te kunnen opnemen.

De rechtsgrond voor die verwerking is de toestemming van de betrokken persoon en de uitvoering van de precontractuele maatregelen, in voorkomend geval.

De vennootschap QS Safety Luxembourg verbindt zich ertoe de geschikte technische maatregelen door te voeren om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

 

4. De rechten waarover u beschikt

U kunt op elk moment uw rechten op inzage, rechtzetting, verwijdering en overdraagbaarheid van de gegevens of een beperking van de verwerking ervan uitoefenen of u tegen de verwerking verzetten door contact met ons op te nemen via e-mail (sales@qsglove.com) of op het volgende adres: QS Safety Luxembourg, 8-10 rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg.

Elke persoon van wie de persoonsgegevens worden verzameld, kan algemene of bijzondere richtlijnen bepalen voor het bewaren, verwijderen en doorgeven van zijn persoonsgegevens na zijn/haar overlijden. De bijzondere richtlijnen kunnen geregistreerd worden via de verwerkingsverantwoordelijke en de algemene richtlijnen kunnen geregistreerd worden via een digitale vertrouwenspersoon erkend door de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden (CNIL). De algemene of bijzondere richtlijnen kunnen op elk moment gewijzigd of verwijderd worden.

U beschikt over het recht om op eender welk moment een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door QS Safety Luxembourg door u te richten tot de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming – Groothertogdom Luxemburg.

We informeren u dat uw persoonsgegevens bewaard worden gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te realiseren en dat ze gewist zullen worden na drie jaar, te tellen vanaf de inzameling.